Hvem fanden er den general?
Hvem fanden er den general?

Tilføj felt til WordPress bruger profil

Jeg havde brug for at gemme noget ekstra data på en bruger og fandt frem til at det kunne gøres meget nemt med dette lille eksempel.

/* change the user profile page */
function zebs_add_custom_user_profile_extra( $user ) {
  	$extra = get_user_meta($user->ID, 'extra', true);
	?>
  <table class="form-table">
	  <tr>
  		<th><label for="extra"><?php _e('Extra', 'your_textdomain'); ?></label></th>
  		<td><input type="text" value="<?php echo $extra; ?>" name="extra"></td>
  	</tr>
  </table>
  <?php
}

function zebs_save_custom_user_profile_extra( $user_id ) {
  if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) )
  	return FALSE;
  update_user_meta($user_id, 'extra', $_POST['extra'] );
}

add_action( 'show_user_profile', 'zebs_add_custom_user_profile_extra' );
add_action( 'edit_user_profile', 'zebs_add_custom_user_profile_extra' );
add_action( 'personal_options_update', 'zebs_save_custom_user_profile_extra' );
add_action( 'edit_user_profile_update', 'zebs_save_custom_user_profile_extra' );

Hvis du putter denne kode ind i functions.php, som du finder i wp-content/themes/MIT-TEMA/functions.php, vil der på alle brugere komme et ekstra felt som vil hedde Extra.
Hvis functions.php ikke findes i temaet kan du blot lave filen.

For ar kunne bruge de data som tastes ind i Ekstra feltet på brugerprofilen, kan du indsætte fælgende kode i dit tema.

// get current user
$user = wp_get_current_user();
// get extra field from current user
echo get_user_meta($user->ID, 'extra', true);

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.