Hvem fanden er den general?
Hvem fanden er den general?

Vis Git branch på terminal information

En lille fin ting er at man kan ændre sine indstillinger for sin terminal så man hele tiden nemmere kan se hvilken git branch man arbejder på. Din terminal vil så vise stien som du står i som den plejer og efter det vil din vise branch:
Eks:

user@pc:~/Workspace/My-project [master] $

Du skal blot tilføje følgende til din .bashrc fil som ligger i dit homedir.

parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/ \[\1\]/'
}

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\[\033[00;35m\]$(parse_git_branch)\[\033[00m\] \$ '
    #PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

Efter du har tilføjet til det til .bashrs skal du lukke og åbne din terminal for at den loader instillingerne.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.