Hvem fanden er den general?
Hvem fanden er den general?

Langsom internet forbindelse på Vagrant maskine

Hvis du køre Vagrant med Private network (lokal NAT) kan du opleve at det tager lang tid at kontakte sites på nettet.

Det skyldes DNS, så hvis du indsætter følgende i Vagrant filen:

host.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--natdnsproxy1", "on"]
end

Vil det løse det.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.