Skip to content

Eskalering af problem i Zabbix

Eskalering i Zabbix fungerer ved at definere handlinger, der udføres, når en bestemt hændelse opstår. Du kan definere flere handlinger i en eskaleringskæde, hvor hver handling udløses, hvis den foregående handling ikke har løst problemet inden for en given tidsramme.

For at opsætte eskalering i Zabbix, skal du først oprette en aktion, der definerer handlingen, der skal udføres. Dette kan omfatte at sende e-mails, SMS-beskeder, oprette tickets eller køre eksterne skripter. Derefter kan du tilføje handlingen til en eskaleringskæde, hvor du angiver tidsforsinkelser mellem hver handling.

Så du kan f.eks. lave følgende senarie, hvis en webserver ikke svare:

  1. Sende Email til administrator og oprette ticket i ServiceNow, når hændelsen opstår
  2. Sende SMS til administrator, hvis ikke der er sket noget efter for 5 min
  3. Genstarte webservicen, efter 10 min.
  4. Sende SMS til IT-chefen, hvis problemet ikke er løst efter 15 min
  5. Genstarte hele servere, efter 20 min
  6. Kontakte direktøren, efter 30 min
  7. Genstarte hele servere rummet, efter 60 min

Hvis problemet med webservere bliver løst stopper eskaleringen selvfølgelig.

Du kan læst mere om eskalering i Zabbix i dokumentatioen til Zabbix her.

Back To Top