skip to Main Content

Brug WordPress rewrite rules til custom theme page

function zebs_custom_rewrite() { // registers the mit_plugin and module query variable. WP will reject unkown variabels add_rewrite_tag('%mit_plugin%','([^&]+)'); add_rewrite_tag('%module%','([^&]+)'); // handles site.dk/mit-plugin and mudule such as site.dk/mit-plugin/mod    add_ rewrite_rule( 'mit-plugin(/.*)?/?$', 'index.php?mit_plugin=all&module=$matches[1]', 'top' ); } // add function to init add_action(…

CSS gradient

Dette er et eksempel på en gradient lavet i CSS. Hvis browseren ikke understøtter gradient vil den lave en fallback og benytte en billede som gantages. #testgradient { /* fallback */ background-color: #e34242; background: url(images/background_linear.png); background-repeat: repeat-x; /* Safari 4-5,…

Back To Top