Skip to content

Max størrelse på request body i Nginx

Hvis du får en fejl ligneden den her i Nginx error log 2014/10/29 10:21:15 [error] 15381#0: *3360 client intended to send too large body: 1672077 bytes, client: 10.10.10.200, server: _, request: “POST /wp-admin/network/update.php?action=upload-plugin HTTP/1.1”, host: “wp.test.dk”, referrer: “http://wp.test.dk/wp-admin/network/plugin-install.php?tab=upload” Så er…

Back To Top