Skip to content

Errorlog på Php5-FPM

Når man på Ubuntu installere Php5-FPM er der ikke noget specifik error log på den. Dette kan ændret ved at gøre følgende:

Tilføj følgende til /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

php_admin_value[error_log] = /var/log/fpm-php.www.log
php_admin_flag[log_errors] = on

Desuden skal du sørge for at logfilen findes og har de rigtige rettigheder, ellers kan den ikke skrive til den.

touch /var/log/fpm-php.www.log
chown www-data.www-data /var/log/fpm-php.www.log

Genstart php5-fpm og der skulle nu være en log (/var/log/fpm-php.www.log)

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top