Skip to content

Langsom internet forbindelse på Vagrant maskine

Hvis du køre Vagrant med Private network (lokal NAT) kan du opleve at det tager lang tid at kontakte sites på nettet.

Det skyldes DNS, så hvis du indsætter følgende i Vagrant filen:

host.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--natdnsproxy1", "on"]
end

Vil det løse det.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top