Skip to content

Benytte Mailhog med WordPress

Når jeg udvikler i WordPress sker det tit at jeg vil teste en funktionalitet som samtidig sender end mail. Det kan være problematisk hvis man f.eks. vil genskabe en kundes køb i WooCommerce. Jeg vil jo ikke have at kunden får test mails.

Derfor bruger jeg Mailhog, som er en webapp som fungere som en mail server, men den lille ting at den ikke sender det videre men blot opsamler alle mails.

For at få WordPress til at sende til Mailhog bruger jeg denne funktion til at sikere at alle mails fra WordPress sendes til Mailhog.

add_action( 'phpmailer_init', 'zebs_setup_mailhog' );
function zebs_setup_mailhog( $phpmailer ) {
	$phpmailer->isSMTP();
	$phpmailer->SMTPAuth = false;
	$phpmailer->Host = 'localhost';
	$phpmailer->Port = '25';
	$phpmailer->From = 'wordpress@zebs.local';
	$phpmailer->FromName = 'WordPress';
}

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top