Skip to content

Tilføj felt til WordPress bruger profil

Jeg havde brug for at gemme noget ekstra data på en bruger og fandt frem til at det kunne gøres meget nemt med dette lille eksempel.

[sourcecode language=”php”] /* change the user profile page */
function zebs_add_custom_user_profile_extra( $user ) {
$extra = get_user_meta($user->ID, ‘extra’, true);
?>
<table class="form-table">
<tr>
<th><label for="extra"><?php _e(‘Extra’, ‘your_textdomain’); ?></label></th>
<td><input type="text" value="<?php echo $extra; ?>" name="extra"></td>
</tr>
</table>
<?php
}

function zebs_save_custom_user_profile_extra( $user_id ) {
if ( !current_user_can( ‘edit_user’, $user_id ) )
return FALSE;
update_user_meta($user_id, ‘extra’, $_POST[‘extra’] );
}

add_action( ‘show_user_profile’, ‘zebs_add_custom_user_profile_extra’ );
add_action( ‘edit_user_profile’, ‘zebs_add_custom_user_profile_extra’ );
add_action( ‘personal_options_update’, ‘zebs_save_custom_user_profile_extra’ );
add_action( ‘edit_user_profile_update’, ‘zebs_save_custom_user_profile_extra’ );
[/sourcecode]

Hvis du putter denne kode ind i functions.php, som du finder i wp-content/themes/MIT-TEMA/functions.php, vil der på alle brugere komme et ekstra felt som vil hedde Extra.
Hvis functions.php ikke findes i temaet kan du blot lave filen.

For ar kunne bruge de data som tastes ind i Ekstra feltet på brugerprofilen, kan du indsætte fælgende kode i dit tema.

[sourcecode language=”php”] // get current user
$user = wp_get_current_user();
// get extra field from current user
echo get_user_meta($user->ID, ‘extra’, true);
[/sourcecode]

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top