Skip to content

Seriel port information på windows server

Hvis man gerne vil se hvilke seriel/COM porte der er, eller hvordan de er sat op, på en Windows 2008 server kan man benytte Powershell.

Start først CMD og skriv:

[sourcecode language=”bash”] C:\>powershell
[/sourcecode]

Du vil nu kunne se at der kommer til at stå PS.
For at se information om seriel/COM portene skal du skrive følgende:

[sourcecode language=”bash”] PS> Get-WMIObject Win32_SerialPort
[/sourcecode]

Eller

[sourcecode language=”bash”] PS> Get-WMIObject Win32_SerialPort | Select-Object Name,DeviceID,Description
[/sourcecode]

Hvis du kun vil have specifikke informationer om portene.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top