Skip to content

Vis Git branch på terminal information

En lille fin ting er at man kan ændre sine indstillinger for sin terminal så man hele tiden nemmere kan se hvilken git branch man arbejder på. Din terminal vil så vise stien som du står i som den plejer og efter det vil din vise branch:
Eks:

[sourcecode] user@pc:~/Workspace/My-project [master] $
[/sourcecode]

Du skal blot tilføje følgende til din .bashrc fil som ligger i dit homedir.

[sourcecode] parse_git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -e ‘/^[^*]/d’ -e ‘s/* \(.*\)/ \[\1\]/’
}

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ ‘
else
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\[\033[00;35m\]$(parse_git_branch)\[\033[00m\] \$ ‘
#PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ ‘
fi
[/sourcecode]

Efter du har tilføjet til det til .bashrs skal du lukke og åbne din terminal for at den loader instillingerne.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top