Skip to content

Type cast af tal i Javascript

Hvis du har 2 floats som du vil ligge samme så vil du opdage at oftest vil en sætning som:[code] var t = float1 + float2;
[/code]

resultere i at du vil få en streng med de 2 tal efter hinanden.

Derfor er det nødvendigt at sige til Javascript at det er tal (floats) og ikke strenge. Du kan benytte parseFloat til dette. Så hvis du skriver følgende:
[code] var t = parseFloat(float1) + parseFloat(float2);
[/code]

vil du få det ønskede resultat.

Det er også muligt at type caste til en integer ved at benytte parseInt, hvis du benytter interger.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top