Skip to content

URL encode og decode i Javascript

Jeg havde et problem med at læsning af nogle URL parametre i Internet Explore. Jeg fandt frem til at det skyldes at i Chrome og Firefox blev data automatisk URL decoded når jeg forsøgt at tilgå parametrene. Men i Internet Explore, blev data ikke URL decode og derfor fik jeg et andet uventet resultat :-/

Jeg fandt ud af at det kunne løses simpelt ved at lave en enkelt funktion.

decodeURIComponent()

Den tager et parameter som er den URL encodede streng.
På samme måde kan man encode ved hjælp af funktionen:

encodeURIComponent()

Du kan læse mere om functionerne på MDN (Mozilla Developer Network)

decodeURIComponent()
encodeURIComponent()

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top