Skip to content

Authz_core:error

Efter opgradering af en web servere fra Ubuntu 12.04 LTS til 14.04 LTS fik jeg pludselig denne fejl.

Authz_core:error Client Denied by Server Configuration

Jeg fandt frem til at det er fordi at mod_authz_core var aktiveret og når den er det bliver directory configurationen lidt anderledes.

Du skal tilføje følgende til dine directory sektioner:

Require all granted

Dette afløser

Order allow, deny
Allow from all

Efter ændringen skal du huske at genstarte Apache

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top