Skip to content

Silent installation af Oracle Java på Ubuntu

Oracle Java er ikke en del af Ubuntu’s reposetory, så det første vi skal gøre er at tilføje den.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

Dette vil tilføje et reposetry hvor du kan installere Oracle Java fra. Hvis du blot vil installere Java kan du nu skrive følgende

sudo apt-get install oracle-java7-installer

Efter lidt tid skal du så godkende Oracle’s licens betingelser. Hvilket også er fint nok, men hvis du som mig ofte laver scripts til installation af f.eks. en server er det ikke så smart.
Derfor har jeg brug for at jeg silent kan sætte at jeg har accepteret betingelserne, som jeg jo selvfølgelig har nær studeret og forstået total 😀
For at gøre dette kan jeg tilføje et par linier mere i det script jeg benytter til at installere med, så det kommer til at se sådan her ud

add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update
echo oracle-java7-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | debconf-set-selections
echo oracle-java7-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 seen true | debconf-set-selections
apt-get -y install oracle-java7-installer

Her tilføjes først reposetory og der laves update på det.
Så bruger jeg debconf til at prædefinere mine valg.
Og til sidst installere jeg Java.

Der vil med denne metode ikke komme nogle ting som skal accepteres.

Du kan kontrollere at java virker ved at skrive følgende:

java -version

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top