Skip to content
Tiden

Tjek for om tiden korrekt på en host i Zabbix

Hvis du har et Windows netværk med domæne vil du sikkert på et tidspunkt opdage at tiden er meget vigtigt for at alting virker. Hvis du så samtidig har visualiseret dine servere vil du opdage at tiden nogle gang kan komme til at drille 🙂

For at sikre at tide i det mindste er nogenlunde den samme på alle servere kan du gøre følgende:

  1. Opret en item med følgende key: system.localtime
  2. Opret en trigger{server.domain:system.localtime.fozzytime(10)} = 0

Dette vil først oprette en item med tiden, så vi har noget at lave en trigger på. Derefter laves en trigger som kigger på om tiden er mere end 10 sekunder fra Zabbix serverens lokale tid.

Dette vil dig ikke sikre at tiden er rigtigt, hvis din Zabbix serveres tid er helt hen i vejret vil det gå galt. Men du kan så sikre dette ved at køre en ntpdate nogle gange om dagen.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top