Skip to content

Fjern kommentar funktioner fra Worpress

Det er ikke alle WordPress installationer, jeg ønsker at der skal kunne skrives kommentarer på. Derfor benytter jeg følgende kode for at fjerne muligheden for at skive dem.

Tilføj følgende til functions.php  (eller andet relevant sted).

[code] // remove from admin menu
add_action( ‘admin_menu’, ‘zebs_remove_admin_menus’ );
function zebs_remove_admin_menus() {
remove_menu_page( ‘edit-comments.php’ );
}
// remove from post and pages
add_action(‘init’, ‘zebs_remove_comment_support’, 100);
function zebs_remove_comment_support() {
remove_post_type_support( ‘post’, ‘comments’ );
remove_post_type_support( ‘page’, ‘comments’ );
}
// remove from admin bar
add_action( ‘wp_before_admin_bar_render’, ‘zebs_admin_bar_render’ );
function zebs_admin_bar_render() {
global $wp_admin_bar;
$wp_admin_bar->remove_menu(‘comments’);
}
[/code]

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top