Skip to content

Migrering af Subversion projekt til Git

Hvis du ønsker at flytte et Subversion projekt til Git. Kan du gøre følgende:

 1. Check Subversion projektet ud.
 2. Gå ind i roden af projektet
 3. Kør følgende for at hente ‘commit authors’ ud fra log beskeder. Så kan vi benytte det ved import til Git og bevare historikken. [code] svn log -q | awk -F ‘|’ ‘/^r/ {sub("^ ", "", $2); sub(" $", "", $2); print $2" = "$2" <"$2">"}’ | sort -u > authors-transform.txt
  [/code]
 4. Regiger filen authors-transform.txt, så informationerne er korrekte på brugerne.
  Formatet for hver linie er:

  [code] rs = Ryan Skov (rs@min-mail-kan-misbruges-så-vises-ikke.dk)
  [/code]
 5. Benyt Git til at clone subverion projektet igen. [code] git svn clone [SVN repo URL] –no-metadata -A authors-transform.txt –stdlayout ../temp
  [/code]

  Dette vil lave en ny mappe i parrent som er konverteret til Git.

 6. Overfør evt. svn:ignore opsætning til Git [code] cd ../temp
  git svn show-ignore > .gitignore
  git add .gitignore
  git commit -m ‘Konverert git ignore fra svn’
  [/code]
 7. Jeg beytter nogle remore Git repos, så der skal lige tilføjes en remote origin: [code] git remote add origin rs@git.min-mail-kan-misbruges-så-vises-ikke.dk:projekt.git
  [/code]
 8. Push [code] git push -u origin master
  [/code]

Så skal du bare kontrollere om der ikke er kommet noget data i dit remove Git repo.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top