skip to Main Content

Migrering af Subversion projekt til Git

Hvis du ønsker at flytte et Subversion projekt til Git. Kan du gøre følgende:

 1. Check Subversion projektet ud.
 2. Gå ind i roden af projektet
 3. Kør følgende for at hente ‘commit authors’ ud fra log beskeder. Så kan vi benytte det ved import til Git og bevare historikken.
  svn log -q | awk -F '|' '/^r/ {sub("^ ", "", $2); sub(" $", "", $2); print $2" = "$2" <"$2">"}' | sort -u > authors-transform.txt
  
 4. Regiger filen authors-transform.txt, så informationerne er korrekte på brugerne.
  Formatet for hver linie er:

  rs = Ryan Skov (rs@min-mail-kan-misbruges-så-vises-ikke.dk)
  
 5. Benyt Git til at clone subverion projektet igen.
  git svn clone [SVN repo URL] --no-metadata -A authors-transform.txt --stdlayout ../temp
  

  Dette vil lave en ny mappe i parrent som er konverteret til Git.

 6. Overfør evt. svn:ignore opsætning til Git
  cd ../temp
  git svn show-ignore > .gitignore
  git add .gitignore
  git commit -m 'Konverert git ignore fra svn'
  
 7. Jeg beytter nogle remore Git repos, så der skal lige tilføjes en remote origin:
  git remote add origin rs@git.min-mail-kan-misbruges-så-vises-ikke.dk:projekt.git
  
 8. Push
  git push -u origin master
  

Så skal du bare kontrollere om der ikke er kommet noget data i dit remove Git repo.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top