Skip to content

Find og installer specifik version af deb pakke

Nogle gange kan man ikke bare opdatere til den nyeste version af en pakke. Heldigvis kan man nemt finde og installere den version af en pakke der er den ønskede.

Først skal du finde den version du ønsker at installere. Du kan se hvilke version der er tilgængelig ved med følgende kommando:

[code]<br/>sudo apt-cache madison elasticsearch<br/>[/code]


I dette eksempel er det Elasticsearch jeg vil finde den ønskede version af.

Anden kollonne vil vise versionen, den skal du bruge til at installere pakke med.

[code]<br/>sudo apt install elasticsearch=2.3.4<br/>[/code]


Dette vil installere den ønskede version.

Hvis du allerede har en version at Elasticsearch installeret, vil den afinstallere den og installere den version du har valgt.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top