Skip to content

Database prefix i WordPress

Når man ønsker at benytte database i sin kode i WordPress og ønsker at lave sine egene tabeller er det vigtigt at man sørger for at benytte “prefix“.

Når man installere WordPress vælger man et prefix til databasen, standard er dette “wp_“, men man kan sagtens have et andet. Ved at benytte prefix vil man kunne have flere WordPress installationer i en database.

Derfor er det også vigtigt at man sætter et prefix på og ikke bare hardcoder wp_ i sine tabelnavne. I stedet skal bør man benytte “$wpdb->prefix” som så vil sætte det prefix ind som man har valgt til installatione.
Hvis man koder noget til et multisite installation kan vil “$wpdb->prefix” også indeholde det specielle prefix som høre til multisitet. Dette skal man huske hvis man f.eks. koder et plugin, så man får oprettet en tabel som benytter det rigtige prefix når modulet aktiveres.
Hvis man ønsker at benytte det globale prefix for et multisite kan man i stedet benytte “$wpdb->base_prefix“.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top