skip to Main Content

Recompile Ubuntu eller Debian pakke

Jeg havde brug for at recompile en pakke i Ubuntu da der var nogle parametre som ikke var med i den pakke som lå i reposetory.

Pakken som jeg jeg skulle bruge var Sphinxsearch. Sphinx er et søge index som man kan benytte til at søge i sine data med. Jeg bruger den til at indexere data fra MySQL og MSSql. Hvis man skal søge efter data i databaser med LIKE og OR kan det godt tage en rum tid. Derfor er det en god ide at indexere data i Sphinx og derefter gå tilbage til databasen og slå posterne op.

Ubuntu pakken til Sphinx har desværre ikke ODBC support og jeg kan derfor ikke forbinde til MSSql. Derfor ville jeg lave min egen.

  1. Installere pakker der kan hjælpe med at recompile en pakke
    sudo apt-get install build-essential fakeroot dpkg-dev
    
  2. Installer source code package
    mkdir build
    sudo apt-get build-dep
    cd build
    sudo apt-get source sphinxsearch
    
  3. Installer alle build-dependencies
    sudo apt-get build-dep sphinxsearch
    
  4. Installer ODBC dev pakke
    sudo apt-get install unixodbc-dev freetds-common tdsodbc
    
  5. Udpak
    dpkg-source -x sphinxsearch_[version-revision].dsc
    
  6. Opdater versions information og changelog
    dch -i
    
  7. Compile
    DEB_BUILD_OPTIONS="--host=x86_64-linux-gnu --build=x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --mandir=\${prefix}/share/man --infodir=\${prefix}/share/info --localstatedir=/var/lib/sphinxsearch --sysconfdir=/etc/sphinxsearch --with-mysql --enable-id64 --with-libstemmer --with-syslog CFLAGS=\"-Wall -g -O3\" LDFLAGS=\"-Wl,-z,defs\"  --with-unixodbc" fakeroot debian/rules binary
    
  8. Installer
    dpkg -i ../sphinxsearch_[version-revision]_amd64.deb
    

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top