skip to Main Content

Simpel init.d startup script til Ubuntu

Her er et simpelt eksempel på hvordan man laver et init.d script.
Lav filen /etc/init.d/mit-program og sørg for at den er læsbar og eksekverbar af alle.

#!/bin/sh
# mit program startup script

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/sbin/mit_program
NAME=mit-program
DESC=mit-program

set -e

case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting $DESC: "
    start-stop-daemon --start --pidfile /var/run/$NAME.pid --make-pidfile --background --startas $DAEMON
    echo "$NAME."
    ;;
  stop)
    echo -n "Stopping $DESC: "
    start-stop-daemon --stop --oknodo --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid
    rm -f /var/run/$NAME.pid
    echo "$NAME."
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 { start | stop }" >&2
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

Ret de øverste linier så de passer til sti og navn på dit program/script.
Det program/script du linker til skal så blot være eksekverbart (chmod a+rx) for at det kan afvikles.

Nu vil du så kunne køre

/etc/init.d/mit-program start

for at starte og

/etc/init.d/mit-program stop

for at stoppe programmet.

Hvis du gerne vil have at programmet starter når computeren/serveren starter, kan du gøre det med følgende:

sudo update-rc.d mit-program defaults

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top