Skip to content

Simpel init.d startup script til Ubuntu

Her er et simpelt eksempel på hvordan man laver et init.d script.
Lav filen /etc/init.d/mit-program og sørg for at den er læsbar og eksekverbar af alle.

[sourcecode language=”bash”] #!/bin/sh
# mit program startup script

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/sbin/mit_program
NAME=mit-program
DESC=mit-program

set -e

case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon –start –pidfile /var/run/$NAME.pid –make-pidfile –background –startas $DAEMON
echo "$NAME."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon –stop –oknodo –quiet –pidfile /var/run/$NAME.pid
rm -f /var/run/$NAME.pid
echo "$NAME."
;;
*)
echo "Usage: $0 { start | stop }" >&2
exit 1
;;
esac

exit 0
[/sourcecode]

Ret de øverste linier så de passer til sti og navn på dit program/script.
Det program/script du linker til skal så blot være eksekverbart (chmod a+rx) for at det kan afvikles.

Nu vil du så kunne køre

[sourcecode language=”bash”] /etc/init.d/mit-program start
[/sourcecode]

for at starte og

[sourcecode language=”bash”] /etc/init.d/mit-program stop
[/sourcecode]

for at stoppe programmet.

Hvis du gerne vil have at programmet starter når computeren/serveren starter, kan du gøre det med følgende:

[sourcecode language=”bash”] sudo update-rc.d mit-program defaults
[/sourcecode]

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top