skip to Main Content

Tæl antal linier i en flere filer

Hvils man ønsker at finde ud af hvor mange linier der der er i f.eks. en masse PHP og HTML filer kan man benytte følgende commando.

find . -name '*' | xargs wc -l

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top