Skip to content

Ssh og locals på Ubuntu 13.04

Efter jeg havde gensinstalleret min Ubuntu fik jeg pludselig dette output hver gang jeg laver en ssh til en af mine servere.

remote: perl: warning: Setting locale failed.
remote: perl: warning: Please check that your locale settings:
remote: LANGUAGE = (unset),
remote: LC_ALL = (unset),
remote: LC_PAPER = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_ADDRESS = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_MONETARY = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_NUMERIC = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_TELEPHONE = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_IDENTIFICATION = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_MEASUREMENT = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_TIME = “da_DK.UTF-8”,
remote: LC_NAME = “da_DK.UTF-8”,
remote: LANG = “en_DK.UTF-8”
remote: are supported and installed on your system.
remote: perl: warning: Falling back to the standard locale (“C”).

Det havde ikke rigtigt nogen betydning hvilken server.

Efter at have gemmesøgt Google for nogle hurtige svar, lykkedes det mig af finde ud af at det skyldes at jeg forsøger at forwarde locals til serveren jeg logger ind på. Om det er noget der har ændret sit med tiden ved jeg ikke, men en hurtig måde at fikse det på er at ændre sin ssh config.
Udkommenter  ‘SendEnv LANG LC_* ‘ i /etc/ssh/ssh_config og den vil derefter ikke forsøge at forwarde dine locals.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top