Skip to content

Udtrænk dele af streng fra MySQL

Hvis du har brug for at kunne hente en del af en streng fra en kolonne i MySQL er der nogle forskellige muligheder.

 • LEFT
 • RIGHT
 • SUBSTRING

Dette er nogle af mulighederne. For LEFT og RIGHT skal skal du blot definere feltets navn og antal tegn du ønsker. Forskellen ligger i fra hvilken siden udvælgelsen starter.

SELECT LEFT(col, 10) FROM tabel

SELECT LEFT('Generalfailure', 10);
   -> Generalfai

Dette vil give dig de første 10 tegn fra venstre. Tilsvarende kan du gøre fra højre.

Med SUBSTRING kan du hente dele af strenge ud. Det er endda muligt at benytte den i stedet for LEFT og RIGHT.

SELECT SUBSTRING(col, 2, 5) FROM tabel

SELECT SUBSTRING('Generalfailure', 2, 5)
  -> neral

Med SUBSTRING har du også muligheden for at få de sidste tegn ud, ved at benytte negative tal

SELECT SUBSTRING('Generalfailure', -3)
  -> ure

SELECT SUBSTRING('Generalfailure', -5, 3)
  -> ilu

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top