Skip to content

Liste tilgængelig fonte i Corona

For at kunne finde ud af hvilke fonte der er tilgængelige i Corona, når man udvikler mobile apps. Kan man benytte følgende fuktion

[code] local fonts = function ()

— Code to have Corona display the font names found

local fonts = native.getFontNames()

count = 0

— Count the number of total fonts
for i,fontname in ipairs(fonts) do
count = count+1
end

print( "\rFont count = " .. count)

local name = "new" — part of the Font name we are looking for

name = string.lower( name )

— Display each font in the terminal console
for i, fontname in ipairs(fonts) do
j, k = string.find( string.lower( fontname ), name )

if( j ~= nil ) then

print( "fontname = " .. tostring( fontname ) )

end
end

end
[/code]

På min Mac er der en del fonte, over 500 tilgængelige så derfor kan du søge efter et navn. I linie 16 

local name = “new”

skal du udskifte “new” med det du søger efter.

Mange fonte fra nettet har et helt andet filnavn i forhold til det navn som er defineret ind i fonten. Fordi det enten er videre udviklet fra en anden font eller fordi navnet ikke er udfylde rigtigt da man oprettet fonten.

Men det er det navn som skal benyttes. Når jeg benytter fonten i appen vælger jeg at opdøbe filen så den hedder det samme, så der ikke er noget tvivl om hvad det er for en fil fonten kommer fra.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top