Skip to content

Antal rækker i en tabel i Corona/Lua

Der er ikke direkte nogen funktion til at finde ud af hvor mange rækker der er i et array/tabel derfor er den eneste måde jeg kender at løbe hele listen gennem og tælle dem. Med mindre man har nummereret alle rækker i en ubrugt række. Så er der nemlig en funktion til at finde ud af det højeste nummer.

e = {}
e[0] = "Hans"
e[1] = "Peter"
e[2] = "Kurt"

For at tælle dem kan man gøre følgende:

counter = 0
for key,value in pairs(e) do
     counter = counter + 1
end

Da eksempel tabellen e har en ubrudt nummer rækker (key) kan man også finde ud af hvor mange der er ved at aflæse det højeste nummer.

table.maxn(e)

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top