Skip to content

Dato formatering MSSQL

Her er en liste over hvordan man nemt kan formatere datoer i MSSQL 2005 og opefter.
Ændre blot getdate() til dit feltnavn.

SELECT convert(varchar, getdate(), 100) – mon dd yyyy hh:mmAM (or PM)
                    – Oct 2 2008 11:01AM     
SELECT convert(varchar, getdate(), 101) – mm/dd/yyyy - 10/02/2008         
SELECT convert(varchar, getdate(), 102) – yyyy.mm.dd – 2008.10.02      
SELECT convert(varchar, getdate(), 103) – dd/mm/yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 104) – dd.mm.yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 105) – dd-mm-yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 106) – dd mon yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 107) – mon dd, yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 108) – hh:mm:ss
SELECT convert(varchar, getdate(), 109) – mon dd yyyy hh:mm:ss:mmmAM (or PM)
                    – Oct 2 2008 11:02:44:013AM  
SELECT convert(varchar, getdate(), 110) – mm-dd-yyyy
SELECT convert(varchar, getdate(), 111) – yyyy/mm/dd
SELECT convert(varchar, getdate(), 112) – yyyymmdd
SELECT convert(varchar, getdate(), 113) – dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm
                    – 02 Oct 2008 11:02:07:577   
SELECT convert(varchar, getdate(), 114) – hh:mm:ss:mmm(24h)
SELECT convert(varchar, getdate(), 120) – yyyy-mm-dd hh:mm:ss(24h)
SELECT convert(varchar, getdate(), 121) – yyyy-mm-dd hh:mm:ss.mmm
SELECT convert(varchar, getdate(), 126) – yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm
                    – 2008-10-02T10:52:47.513

Her du brug for andre formater kan du se en mere omfattende liste her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top