Skip to content

WordPress get_resent_posts vises ikke alle posts

Efter hvad jeg kunne finde på nettet, skulle WP vises alle de posts der matcher dine udvælgelses kriterier, altså default burde numberposts være lig med -1.

Koden herunder vil lave en liste med dine posts i en bestemt kategori (ID = 1) fordelt på år.

[code] for($i=0; $i<10; $i++) {
$posts = wp_get_recent_posts(array(‘category’=>1, ‘year’=>date(‘Y’, strtotime(‘-‘.$i.’ year’))));
if(count($posts) > 0) {
echo date(‘Y’, strtotime(‘-‘.$i.’ year’)).'<br />’;
foreach($posts as $post) {
echo ‘<a href="’.get_permalink($post[‘ID’]).’">’.$post[‘post_date’].’ – ‘.$post[‘post_title’].'</a><br />’;
$content = strip_tags($post[‘post_content’]);
echo (mb_strlen($content, ‘UTF-8’) > 200 ? mb_substr($content, 0, 200, ‘UTF-8′).’…’ : $content);
}
}
}
[/code]

Så ville jeg forvente at få alle post for de på gældene år. Men i praksis får jeg kun 20 (eller der omkring har ikke talt).

For at jeg kunne få den til at vise alle skulle jeg sætte numberposts være lig med -1.
wp_get_recent_posts funktionen skal have dette parameter:

[code] $posts = wp_get_recent_posts(array(‘numposts’=>-1, ‘category’=>1, ‘year’=>date(‘Y’, strtotime(‘-‘.$i.’ year’))));
[/code]

Så fik jeg alle posts ud 🙂

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top