Skip to content

Brug af Microsoft SQL Server i PHP på Ubuntu

For at forbinde til Microsoft SQL i PHP på en Ubuntu server, skal man først sikre sig at man har installeret pakken php5-sybase
Dette gøres ved at skrive følgende:

sudo apt-get install php5-sybase

Efter pakken er installeret skal man genstarte Apache for at loade PHP udvidelsen. Dette gøres ved at skrive:

sudo apache2ctl restart

Nu er vi så klar til at benytte Microsoft SQL fra PHP.
Her er et lille eksempel på hvordan du kan hente noget data ud fra Microsoft SQL

$server = ‘sql.server.adresse:1433\DATABASEINSTANCE’;
$link = mssql_connect($server, ‘bruger’, ‘kode’);
if (!$link)
  die(‘<br/><br/>Kunne ikke forbinde til MSSQL’);
else {
  $databasenavn = "databasenavn";
  $selected = mssql_select_db($databasenavn, $link)
    or die(“Kunne ikke åbne databasen: ".$databasenavn );
  $result = mssql_query(“select name from table”);
  while($row = mssql_fetch_array($result))
    echo $row["name"] . “<br/>”;
}

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Back To Top